Hafız Mehmet Feyzi Efendi

Silleli Hafız Mehmet Feyzi Efendi
(ö. 1311/1895)

Sille’de doğdu. Babası Hacı Süleyman Efendi’dir. İlk tahsilini mütakip hafız-ı Kur’an olduktan sonra, Sille medreselerinde okudu. Hattatlığı da Ilgınlı Devranî İbrahim Efendi’den öğrendi. Babasının vefatından sonra Ilgın’da Lala Mustafa Paşa Camii’nde imam-hatiplik yaptı.

Güzel sese malik olan Mehmet Feyzi Efendi, aynı zamanda da şairdi. Bilmece hallinde mahirdi. İlm-i vücüha vakıftı. Birkaç Kur’an-ı Kerim yazdı. Uyar, yazdığı ecza-i şerifelerin Lala Mustafa Paşa Camii’nde olduğunu söyler.

Adı geçen camide, yirmi altı yıl imam-hatiplik yaptı. 13 Ağustos 1311/1895 yılında vefat etti. Büyük Mezarlık’ta metfundur.

KAYNAKLAR

– Mahmut Sural, Veli Sabri Uyar’ın Defterlerinden, Konya’nın Sesi, 6 Kasım 1978.