Hamdizade Hacı Ragıp Efendi

Hamdizade Hacı Ragıp (Atademir) Efendi
(1292/1876-1953)

Hamdizade Hacı Ragıp (Atademir) Efendi

Hamdizade Hacı Ragıp (Atademir) Efendi

Hacı Rağıp Efendi, Konya’nın köklü ailelerinden Kadı Salihoğulları’ndan Mehmet Ali Bey’in neslinden, Hacı Halife diye anılan Hacı Hamdi Efendi’nin torunu, Hamdizade Hacı Ali Efendi’nin büyük oğludur.

Hattat Mustafa Rüştü, onun oğlu meşhur hattat Mahbub Efendi ve Abdülkadir Erdoğan da Kadı Salihoğulları soyundandır. Değerli ilim adamları Saip Ragıp Ata-demir ve Samih Ragıp Atademir de Hacı Rağıp Efendi’nin ağabeyleridir. Abdülkadir Erdoğan da Ragıp Efendi’nin amcasıdır. Aile Konya’da Hamdi-zadeler diye anılmıştır.

Hacı Ragıp Efendi, H. 1292/M. 1876 yılında Konya’da doğdu. Dokuz yaşında hafız oldu. Gevraki Hacı Abdülkadir Efendi, Aladağlı Hacı Ahmet Efendi ve Sıvaslı Ali Kemali Efendi’de okuyarak icazet aldı. Komşuları mektupçu Nazım Bey’den de Fransızca öğrendi. Bu arada rüştiye ve Dârülmuallimin’ine de devam ederek bunlardan da mezun oldu.

Piri Mehmet Paşa Camii imamlığı, Sahi-bata Camii Vaizliği ve vakıf işlerine bakma işleri, Demirci Hacı Mescidi imamlığı görevlerinde bulundu.

Milli Mücadele’de ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasında emeği geçti. Su Komisyonu azalığı sırasında Mukbil ve Beypınarı sularının Konya’ya getirilmesinde gayret sarfetti. Pek çok da talebe yetiştirdi.

Hamdi Ragıp Efendi, aynı zamanda da bir yayıncıdır. 1947 yılında Atademir Yayınevi ve Matbaası’nı kurdu. 1950 yılında, Zekat, Kurban ve Sücûd-i Sehv gibi bazı dini risaleler neşretti. Onun tefsir, hadis ve tasavvufa dair basılmamış çalışmaları da vardır.

Konya’da çok sevilip sayılan Hacı Ragıp Efendi 12 Eylül 1953 tarihihinde vefat etti. Hacı Fettah Kabristanı’nda metfundur.

KAYNAKLAR

Mustafa Arıkan, Hamdi Ragıp Atademir, Hayatı Şahsiyeti ve Fikirleri. Ankara 1998, s. 24-30;
Sural, a.g. dizi yazı, 20 Eylül 1975.