Hasan Tahsin Emiroğlu

Hasan Tahsin Emiroğlu
(1899-1988)

Hasan Tahsin Emiroğlu

Hasan Tahsin Emiroğlu

1899 yılında Derbent’de doğan Hasan Tahsin Emiroğlu, hıfzını Osman Efendi’de tamamladı. Zamanının müderrislerinden Hacı Mevlüt Efendi’de Arapça tahsilini devam ettirerek Ka-feszade Mehmet Efendi’den icazet aldı. 1928 yılında Kütahya İmam Hatip Okulu’nu bitirdi.

1928-1929 yıllarında Ermenek Sarıveliler’de muallimlik görevinde bulundu. Bundan sonra askere alınan Hasan Tahsin Efendi, askerlik görevini takım komutanı olarak yaptı.

Konya’nın pek çok köy ve kasabalarında öğretmenlik yaptıktan sonra, 5.6.1962 tarihinde Konya Müftülüğü’ne getirildi. Bu görevi 9.6.1965 tarihine kadar devam etti.

Konusunda büyük bir boşluğu dolduran on dört ciltlik “Esbab-ı Nüzul” isimli basılmış bir tefsiri vardır. Emiroğlu adı geçen eserini, 1954 yılından itibaren yaz tatillerinde yazmaya başladı ve 1963 yılında tamamladı.
Kurtubî Tefsiri’ni tercüme ettiği sıralarda, 1988 yılında vefat etti.

KAYNAKLAR

Hasan Tahsin Emiroğlu, Esbab-ı Nüzul Önsöz, s. X;
Müftülük Albümü. A. g. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Albümü C.3, s. 105.