İbralalı Mustafa Efendi

İbralalı Mustafa Efendi
(ö.1903)

Karaman’a bağlı İbrala’da (Yeşildere) doğdu. Doğduğu ve büyüdüğü ev bu gün sızı tekkesi olarak bilinmektedir. Tahsilini Konya’da tamamladı.

Konya’ya yerleşti. Önce Nakiboğlu, sonra İsmet Paşa İlköğretim Okulu’nun yerinde olan Feyziye Medresesi’nde uzun yıllar müderrislik yaptı ve pek çok talebe yetiştirdi. Mustafa Efendi 1874 yılında Nakıboğlu Medresesi’nde 197 talebesine, Şerh-i Akaid, Mir’ât ve Dürer, 1876 yılında, 130 talebesine Dürer Şerhi Gürer, Tastikât ve Mültekâ, 1877 yılında 130 talebesine yine aynı dersleri, 1878 yılında Feyziye Medresesi’nde, 85 talebesine Şerh-i Akaid, Tastikat, Mültekâ ve Dürer, 1882 yılında yine aynı medresede, 65 talebesine Tefsir-i Kadı Beydavî, Akaid ve Mutavvel, 1884 yılında, 60 talebesine, yine aynı dersleri okuttu. Okuttuğu talebe sayısı ve ders çeşidi onun büyük bir âlim olduğunu göstermektedir.

Mustafa Efendi 1903 yılında vefat etti Şems mezarlığına gömüldü, mezarlığın kaldırılması üzerine mezarı ve mezar taşı kayboldu.

Tek kızı Rahime Hanım olup, torunu Konya’nın ilk ve tanınmış İlkokul öğretmenlerinden Kanbur Sare Hanım’dır. (1904-1941). Kendisi bugün pek çok doktor ve aydının öğretmenidir.

Konya Lisesi eski Matematik öğretmeni Mustafa Özden (1923-1974) ve İnş. Y. Müh. Mehmet Bildirici, kızı tarafından torunlarıdır.

Keçecizade Ahmet Rüştü Efendi Mustafa Efendi’nin talebelerindendir.

KAYNAKLAR

– 1874, 1876, 1877, 1878, 1882, 1884 yılı Konya Vilayet salnameleri;
– Mehmet Bildirici. “İbralalı Müderris Mustafa Efendi ve Feyziye Medresesi”, Konya Postası gazetesi eki, Cönk, s. 81-83, 28 Mart 2001;
– Uz, “İbralı Mustafa Efendi” Konya Ansiklopedisi, s.4/319.