İçelli Hacı Osman Efendi

İçelli Hacı Osman Efendi
(d. 1224/1809-1300/1883)

Anamur ilçesine bağlı Çukurbağ köyünde doğdu. İlk tahsilini Anamur’da yaptıktan sonra, İçel’e gitti ve orada muhtelif hocalardan okudu ve tahsilini tamamlayarak icazet aldı.

Bu tahsille yetinmeyen Osman Efendi, zamanın ünlü bilginlerinden Anamurlu Salih Efendi’ye intisap ederek onun rahle-i tedrisinde derslerini yeniledi ve onunla birlikte Konya’ya göç etti.

Osman Efendi daha sonra İstanbul’a gitti ve orada girdiği ruûs imtihanını kazanması üzerine kendisine müderrislik ve muhaddislik payesi verildi. Konya’ya döndükten sonra da İnce Minare Darü’l-Hadisi’ne müderris ve muhaddis olarak atandı, pek çok talebe yetiştirdi; özellikle hadis okuttu.

Cömert bir insan olan Osman Efendi, muhaddislik ve müderrislik görevinden aldığı maaşını öğrencilerine ve fakirlere dağıtır, yılda yazmış olduğu üç-beş Kur’ân-ı Kerim geliri ile geçinir.Memleketinden gelen bir kaç parça arazinin geliri ile de hacca gider.

Konya’ya geldikten sonra, hocası ve akrabası olan Anamurlu Salih Efendi’nin kızı ile evlendi. Bu evlilikle Konya’da büyük ve köklü bir ailenin temelleri atılmış oldu.

Pek çok kerameti anlatılan büyük alimlerimizden Ataiye Medresesi Müderrisi Tahir Efendi, Osman Efendi’nin oğludur.

Galleci Osman Oktaç ve İsmail Özcan Oktaç, merhumun torunlarındandır. Bu aile sonradan Bolay ailesi ile akraba olmuştur. 1300/1883 yılında vefat eden Osman Efendi, Şems Kabristanında metfundur.

KAYNAKLAR

– KVS, 1300, 1301, 1332,
– Arabacı, a.g.e. s. 152, 423-424;
– Sural a.g. dizi yazı, 25 Eylül 1975.
– Konya’nın Çınarları, ‘‘İsmail Özcan Oktaç’’, Akademik Sayfalar C.12, s.13, 18 Nisan 2012, s.194-207