İmam Ali Oğlu Mustafa Efendi

Şeyhü’l-Hattatîn İmam Ali Oğlu Mustafa Efendi
(ö.1325/1907)

Sille’nin Orta Mahallesi’nde doğdu. İmam Ali Efendi’nin oğludur. Sıbyan mektebinde okuduktan sonra medrese tahsilini tamamladı ve icazet aldı. Yazı hocası da, Afyonkarahisar’lı İbrahim Necip Efendi’dir. Sülüs, nesih ve ta’lik yazıları ustalıkla ve akranlarına üstün bir şekilde yazmıştır. Silleli hattatlar içerisinde birincilik kazanmış ve Sille’de Şeyhü’l-Hattatîn unvanını almıştır. Evi, etraftan Kur’ân yazdırmak için gelenlerle dolup taşarmış.

Pek çok Kur’ân-ı Kerim, risale ve levha yazdı. Nakış ve tezhip işlerinde de büyük bir maharet gösterdi. Bilgili bir insan olan Mustafa Efendi 1325 H. 1907 M. yılında vefat etti ve Sille Aşağı Mezarlık’ta toprağa verildi.

KAYNAKLAR

– Uyar Hattatlar, S. 127-128, s. 31.