İnliceli Hafız Ali Efendi

İnliceli Hafız Ali Efendi
(1198/1783-1261/1845)

Konya’nın batısında ve yeni Seydişehir yolu üzerinde bulunan İnlice köyünde, 1198/1783 yılında dünyaya geldi. İlk tahsilini bitirdikten ve hafız olduktan sonra Konya’ya gelerek Müftü Abdülehad Efendi’nin derslerine devam etti ve ondan icazet aldı.

Ayrıca, zamanın ünlü hattatlarından ders alarak hattat da olan Ali Efendi, el yazısı ile 14 adet Kur’ân-ı Kerim yazdı. Âlim, fazıl ve sanatkar bir zat olan merhum, 1261/1845 yılında vefat etti ve Üçler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Arapça kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hüve’l-Bâkî
İlâhî ente Rahmanî
Recaî minke gufranî
Ve kemmil külle noksanî
Velâ te’huz bi isyanî.

Türkçesi:

İlâhî sen benim Rab’bimsin
Senden dileğim beni bağışlamandır
Ve benim her eksikliğimi tamamla
Ve beni isyanlarımdan dolayı hesaba çekme.

KAYNAKLAR

– Uyar, Hattatlar, a.g. dizi yazı, 95-96/23.