İsa Efendi

Ziyaiye Medresesi Müderrisi İsa Efendi
(ö. 1236/1821)

İsa Efendi, Haymenişin Türkmen Aşireti beylerinden birinin oğludur. Kadınhanı’nın Kolukı-sa köyü, II. Mahmud zamanında, bu aşirete verilmiş, köy bu aşiret tarafından tesis ve ihya edilmiştir. Amcazadeleri Ömer ve Ali Efendiler’in köyün ihyasında büyük hizmetleri geçmiştir. Adı geçen köyde doğan İsa Efendi, 1200/1786 yılına doğru Konya’ya gelir ve tahsilini tamamlayarak, Konevî İsmail Efendi’nin şimdiki Şükran Mahallesi’nde yaptırmış olduğu medreseye müderris olur. İsa Efendi’nin bu medresede müderrislik yaptığı sıralarda, Konya müftülerinden Eşenlerlioğlu Seyyid Abdurrahman Efendi, 1228/1813 yılında Şerafed-din Camii’nin batısında, bu günkü belediye parkının bulunduğu yere, ortası bahçe ve dört tarafı da oda ve dersane olmak üzere, meşhur Ziyâiye Medresesi’ni yaptırır. Herkes bu güzel medreseye kimin müderris olarak tayin edileceğini merak ederken, Abdurrahman Efendi, İsa Efendi’yi buraya müderris tayin eder. Ve hakkında övücü sözler sarfeder.

Ziyaiye Medresesi

Ziyaiye Medresesi

On sekiz-on dokuz yaşları civarında müderris olan İsa Efendi, pek çok talebe yetiştirir ve halkın sevgisini kazanır, bütün ilim erbabı arasında da, ilmi kudreti takdir edilir.

Keşif ve kerametlerinden bahsedilen İsa Efendi, 1236/1821 yılında genç denecek bir yaşta vefat eder ve Şerafeddin Camii bitişiğindeki küçük kabristana defnedilir. İsa Efendi, Ağazadeler-den Ahmet Efendi’nin kayınpederidir.

Merhumun kabrinin üzerinde büyük bir sanduka varmış, kabristan kaldırılırken, torunu Meçsi İsa Efendi dedesinin kabrini nakletmek istemiş, fakat kabirde nakledecek bir kalıntı bulamamış.

İsa Efendi’nin evi Mihmandar Mahallesi’nde imiş, sonra bu evde torunu Meçsi İsa Efendi oturmuş.

KAYNAKLAR

– Arabacı, a.g.e. s. 439; Uyar, Bilginler, a.g.dizi yazı, 1950 139-140, s. 1-2.