Kadı Celâleddin Mürsel

Kadı Celâleddin Mürsel
(ö. 1409’dan sonra)

Kadı Mürsel adıyla anılan Celâleddin Mür-sel, Hacı Mustafa adında bir zatın oğludur. Karamanoğlu devrinin tanınmış kazaskerlerindendir. Karamanoğulları Bursa’yı kuşattığı sırada, Karamanoğlu Mehmet Bey’le Çelebi Sultan Mehmet’i barıştırmak istemişse de muvafak olamamıştır.

Gazi Alemşah Mahallesi’nde bir cami, türbe ve imaretin bâniidir. Kadı Mürsel Mesciti yerindeki türbe ve imaret zamanla yıkılmış ve yerinde basit bir mescit kalmıştır.

Kadı Mürsel Camii, Celâleddin Mürsel tarafından 812 H. 1409 M. yılında yaptırılmıştır. Cami muhtelif zamanlarda tamir edilmiştir. 11 Haziran 1716 tarihli bir kadı sicili caminin tamiri ile ilgilidir. Cami Osmanlı döneminde Hacı Hasan adında bir zat tarafından yenilenmiş, 1907 yılında yıktırılarak yeniden yaptırılmıştır.

Kadı Celâleddin Mürsel’in M. 1409 yılından sonra vefat ettiği anlaşılmaktadır. Devrinin tanınmış âlimlerindendir, nerede ve ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir.

Kadı Mürsel Camii

Kadı Mürsel Camii

Adı geçen cami, bir süre kitaplık olarak kullanıldıktan sonra, tamir edilerek ibadete açılmıştır. Şimdi büyük bir ihtiyacı karşılamaktadır. Caminin önündeki camiye ait vakıf dükkânlar ve fırın yıkılarak mabedin önü açılmıştır. Konyalı, caminin hemen yanından, batıda kilisenin karşı köşesine kadar olan yerlerin caminin vakfı olduğu rivayet edildiğini söyler. Cami son zamanlarda yeniden restore edilmiş ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. Günümüzde camiinin güneydoğu köşesindeki trafo binasının bulunduğu yer de külliyeye dahildi. Kadı Mürsel’in Türbesi’nin burada olduğu tahmin edilmektedir.

KAYNAKLAR
– KŞS, (Sak), 47/ 199-200;
– Konyalı, a.g.e. s. 757-758;
– Önder, a.g.e. s. 208-210.