Kadınhanlı Ali Rıza Efendi

Müftü Kadınhanlı Ali Rıza Efendi
(1274/1857-1931)

Meşhur Kadınhanlı Hacı Hüseyin Efendi’nin oğludur 1274/1857 yılında dünyaya geldi. Tahsilini babasından tamamlayarak icazet aldı.

Şerafeddin Camii’nin batı tarafında 1813 yılında Konya Müftüsü Eşenlerli oğlu Seyyid Abdurrahman Efendi tarafından yaptırılan Ziyaiye Medresesi’nde babasından sonra uzun yıllar, müderrislikyaptı. Müftü olmadan önce de Şerafeddin Camii’nde Molla Cami ve Meâni dersleri okuttu. Aziziye Camii’nde de muhaddislik yaptı.

Aladağlı Hoca’nın hacda iken vefat etmesi üzerine Konya Müftülüğü’ne getirildi. Siyasetin en karışık dönemlerinde görev yaptı. Bu görevde aralıksız 12 yıl kalan Hoca, bilinmeyen bir sebepten dolayı, 1922 yılında görevinden istifaen ayrıldı. Bu tarihten sonra da Aziziye camiinde vaizliğe devam etti. Ali Rıza Efendi, Konya Müftüsü Abdullah Ulubay Hocanın da Arap Edebiyatı hocasıdır.

Ali Rıza Efendi döneminde hiçbir siyasi cereyana katılmamış, Delibaş İsyanı sırasında teklif edilen Konya Valiliği’ni de hayatı pahasına şiddetle red etmiş, asilere karşı hükümet güçleri yanında yer almıştı.

Âlim, fazıl, züht ve takva sahibi bir zat olan merhum 25 Mart 1931 tarihinde vefat etti ve Şems Kabristanı’nda toprağa verildi.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

El-mevtü tuhfetü’l-mü’min
Müfti-i esbak
Kadınhanlı el-Hac
Hüseyin Efendizade
Müfti-i esbak Ali Rıza
Efendi ruhuna Fatiha
25 Mart 1931
Zilkade 1349 Çarşamba

Ayak ucu Kitabesi:

Hüve’l-Bâkî
Kün hitâbına ben derken belâ
Tâlib-i irfana dedim es-selâ
Öğrenip öğrettim şer’i mübîni
Sevk ettim necata ebnay-ı dini
Bezl-i makdûr ile meâliyâta
Çalıştım neşrine zât-ı sıfata
Son gayem olmuş idi ma’rifetullah
Erdim maksuduma elhamdülillah
Açıldı önümde rah-ı hakikat
1349 da eyledim rıhlet

Şems Kabristanı’nın kaldırılması üzerine babasının kabir taşı ile birlikte kabir taşı, Musalla Kabristanı’na nakledildi. 2010 yılı başlarında bu taşlar kaldırılarak yerine oranın bir makam olduğunu bildiren mermer bir taş dikildi. Bundan baba oğlun kabirlerinin değil, sadece kabir taşlarının nakledildiği anlaşılmaktadır.

Bu iki değerli müftümüzün makamları, Gömeç Hatun Türbesi’nin kuzeybatı tarafındadır.

Verdiğimiz kabir taşı kitabesi eski kabir taşından alındı.

Ali Rıza Efendi, 1910-1911 yıllarında Konya Valiliği’nde bulunan Arif Paşa’nın bizzat yönettiği seçimde, en fazla oy alarak müftü oldu.

KAYNAKLAR

– Es, Büyük Konya Ansiklopedisi; Arabacı, a.g.e. s. 442-443;
– Ahmet Avanas, Milli Mücadelede Konya, Ankara 1999, s. 141-142;
– Uyar, Bilginler S. 129-130, s. 45;
– Sural, a.g. dizi yazı, 18 Eylül 197.