Kadızade Mehmet Efendi

Kadızade Mehmet Efendi
(1259/1843-1339/1920)

1843 yıllarında Konya’nın Hocahabip Mahallesi’nde Kadılar sokağında dünyaya geldi. Kadı Ahmet Efendi’nin oğlu, Kadızade Ömer Sadık Efendi’nin ağabeyidir. İlk tahsilini ve hıfzını ikmal edip hafız olduktan sonra, Özdemirî Medresesi’ne devam ederek orada sarf ve nahiv okudu. Daha sonra Kadınhanlı Hacı Hüseyin Efendi’nin derslerine devam ederek ondan icazet aldı.

İyi bir hattat olan Mehmet Efendi’nin yazı hocası da Başaralızade İbrahim Hakkı Efendi’dir. Sülüs, nesih ve rik’a yazılar yazan merhum, üç adet Kur’ân-ı Kerim yazmıştır. 1920 yılında vefat etti ve Üçler Kabristanı’nda toprağa verildi.

Babasının vefatından sonra ticarete atılan merhum, samimi ve güzel ahlak sahibi bir insan olarak tanınmıştır.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hüve’l-Bâkî
El-merhuın ve’l-mağfur
Konya esnaf ve tüccarlarından
Kadızade Mehmet Efendi
Bin Ahmet ruhuna
Rızaenlillâhi’l-Fatiha
Fi muharremü’l-haram -1339

KAYNAKLAR

– Sural, “Hattat Kadızade Mehmet Efendi”, Veli Sabri Uyar’ın Defterlerinden, Konya’nın Sesi, 3 Kasım 1978.