Kaplanzade Hacı Osman Efendi

Kaplanzade Hacı Osman Efendi
(1286/1869-1955)

Kaplanzade Hacı Osman Efendi

Kaplanzade Hacı Osman Efendi

1286/1869 yılında Konya’da dünyaya geldi. Kaplanzade Hüseyin Efendi’nin oğludur. Küçük yaşlarında hafız oldu, daha sonra medrese tahsiline Abdülbasr Efendi, Müsev-vid Bergamalı Hacı Hasan Efendi ve Parlakzade’de devam ederek icazet aldı. Seksen beş yıllık ömrünün yetmiş yılında namazlarını ya imam olarak veya bir imama uyarak cemaatle kıldı. Sadece zaruri sebeplerle iki vakit namazını, kendi başına kılmak mecburiyetinde kaldığı rivayet edilir. Hacı Osman Efendi, cemaate verdiği önemi, kendi hayatına tatbik ederek göstermiştir. Araplar Küçüksinan Camii’nde uzun yıllar İmam-Hatiplik yaptı.

Osman Efendi, pek çok öğrencisine Kur’ân ve İslâmi ilimler öğreterek, değerli ilim adamları yetiştirmiş ve halkı irşad ederek vaaz ve nasihatlarda bulunmuştur.

Bu âlim ve fazıl din bilginimiz, 1955 yılında vefat etmiş ve Musalla Kabristanı’nda toprağa verilmiştir. Kabri, Musalla’da namazgahın hemen güneyinde ve kaldırım kenarındadır. Bulduğum kabir taşı kitabesi şöyledir:

Eski yazı ile yazılan bölüm:

Ya Rabbi sana kul olmaktır bais-i iftiharım
Affıyın ümidiyle babına geldim sevgili Sübhan’ım
Gafletle geçirdiğim uzun müddet-i hayatım
Rahmetle bezet ben kulunu ey ulu Yezdan.

Yeni harflerle yazılan bölüm:

Merhum ulemadan
Büyük Kaplanzade Hacı Osman Efendi
Ruhuna Fatiha
D: 1286 – Ö: 5.10.1955
D: 1286 – Ö: 5.10.1955

Zühd ve takva sahibi bir insan olarak tanınan Kaplanzade Hacı Osman Efendi, ömründe boy abdesti almadan cuma namazı kılmamış ve haftanın pazartesi ve perşembe günlerini hep oruçla geçirmiştir.

Kaplanzade Hacı Osman Efendi

Kaplanzade Hacı Osman Efendi

KAYNAKLAR

– Sural, a.g.dizi yazı, 15 Ekim 1975;
– Torunlarından alınan bilgi.