Keçecizadeler

Keçecizadeler

Keçecizade ailesi, 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı’nın son dönemlerine kadar, büyük ölçüde âlim, fazıl, şair ve devlet adamı olarak, seçkin insanlar yetiştiren, köklü bir sülaledir. Bu aile sonradan Merzifonlu soyundan kız almış ve Fuad Paşa bu ailenin kızı Hîbetullah Hanım’dan doğmuştur.

Konya’da Topraklık (Koyunoğlu Müzesi karşısında) Camii imamı olan Süleyman Efendi, aynı zamanda keçecilik de yapmakta ve geçimini bu suretle sağlamaktadır. Bu soylu aileye, Keçecizadeler denmesi bu yüzdendir. Bu ailenin meşhur olması, büyük adamlar yetiştirmesi, Süleyman Efendi’nin oğlu küçük Mustafa’nın, babasından habersiz İstanbul’a kaçması ile başlar. Bu kaçış âdeta kadere doğru bir koşuştur. İlâhî kader böylece tecelli edecek, meşhur İzzet Mollalar ve Büyük Fuad Paşalar bu Mustafa Efendi’nin soyundan meydana gelecektir. Başta Mustafa Efendi olmak üzere, bu ailenin en meşhurları üzerinde kısaca durmaya çalışalım.

KAYNAKLAR

İbrahim Bülbül. Keçecizade İzzet Molla, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara 1989, s. 89;
Naci Okçu, “İzzet Molla, Keçecizade”, DİA, 2001, s. 23/561;
Feyziye Abdullah, “İzzet Molla” İslâm, Ansiklopedisi, İst. 1968, C.5/11, s. 1264.