Kızılviranlı Seyyid Efendi

Kızılviranlı Seyyid Efendi
(1259/1843-1322/1906)

1259/1843 yılında Konya’ya bağlı Kızılviran bucağında doğdu. Babası Emir Ali Oğullarından İbrahim Efendi’dir. İlk tahsilini nahiye mektebinde bitirdikten sonra, tahsil için Konya’ya geldi. Konya’da Özdemirî Medresesi müderrisi Başaralızade İbrahim Hakkı ve Müftü Abdullah Vahdi Efendilerin derslerine devam etti ve İbrahim Hakkı Efendi’den icazet aldı. Tahsilini tamamladıktan sonra Kızılviran’a döndü ve kendi mülkü üzerine yaptırmış olduğu medresede talebe okutmaya başladı.

İlm-i kıraetten vücuh, aşera ve takribi zamanının kurralarından, hattatlığı Başaralızade İbrahim Hakkı Efendi’den öğrendi. Nesih, sülüs ve ta’lik yazılar yazan Seyid Efendi, pek çok risale ve Kur’ân-ı Kerim yazdı.

Konya Valisi Ferid Paşa’nın büyük saygı duyduğu Seyid Efendi, Çayırbağı suyunun Konya’ya getirilmesi hususunda da büyük hizmetleri geçti.

Seyid Efendi, âlim, fazıl, misafirperver ve güzel ifadeye malik, cesur ve muttaki bir zat olarak ün yaptı. Çevresinin hürmet ve sevgisini kazandı. 1322/1906 yılında vefat etti ve Kızılviran nahiyesi Mezarlığı’na defnedildi.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hüve’l-Bâkî
El merhum-ve’l-mağfûr
Ulema-ı kiramdan
Müderris Seyid Efendi
Ruhuna Fatiha.
Sene: 1322/1906

KAYNAKLAR

– Uyar. Hattatlar Armağanı, 135-136 s. 14.