Küçükköylü Hacı Ali Rıza Efendi

Küçükköylü Hacı Ali Rıza Efendi
(1303/1887-1956)

Küçükköylü Hacı Ali Rıza Efendi

Küçükköylü Hacı Ali Rıza Efendi

1303/1887 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlköğrenimini sibyan mektebinde yaptıktan sonra medrese tahsili gördü ve medreseler kapanın-caya kadar Köprübaşı Medresesi’nde müderrislik yaptı.

Köprü başı Medresesi Müderrisi olduğu halde gönüllü olarak Millî Mücadele’ye katıldı. Konya’dan çıkarılan Gönüllü Alayı’nın ilk taburu içinde yer aldı. 1921 yılı Eylül ayı başında da diğer gönüllülerle birlikte Afyon cephesine gitti. Ali Rıza Efendi gazi din adamlarımızdan biridir.

Bir ara ziraat ve ticaretle uğraşan Ali Rıza Efendi 9.1.1956 tarihinde vefat etti, Üçler Kabristanı’nda toprağa verildi.

Üçler kabristanı’nda bulduğumuz kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hüve’l-Baki
Ulemadan Küçükköylü
Hacı Ali Rıza Efendi Ruhuna Fatiha
D. 1303/Ölümü: 9.1.1956

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e. s. 303;
Sural, a.g. dizi yazı, 30 Ekim 1975.