Mehmet Efendi (Bülbül Hoca)

Müsevvit Mehmet Efendi (Bülbül Hoca)
(1305/1889-1954)

1305 R. 1889 Miladi yılında Beyşehir’in Doğanbey nahiyesinde dünyaya geldi. Babası çiftçilik yapan, Ali Ağa’dır.

 Mehmet Efendi (Bülbül Hoca)

Mehmet Efendi (Bülbül Hoca)

İlk tahsilini sonradan kayınpederi olan Osman Sofu Hoca’dan yaptı ve hafız oldu. Yine, dini ilimleri tahsilinin bir bölümünü de aynı hocadan aldı. Daha sonra Konya’ya gelen Mehmet Efendi, Yalvaçlı Ömer Vehbi Efendi’nin derslerine devam etti ve ondan icazet aldı. Merhum, bundan sonra Doğanbey’de, Kadınhanı ve İzmir’de vaizliklerde bulundu, Kütahya ve Beyşehir merkez vaizliklerinde görev yaptı . Konya ve Niğde gezici vaizliklerinde de bulundu, gittiği her bölgenin sevgisini kazandı.

Benim için son derece önemli ve hayati bir meselede karar vermemde yardımcı olmuştu. Bu sebeple, Bülbül Hoca’yı her zaman rahmetle anarım. Ailece pek çok hatıramız vardır.

Hoca Efendi, çocuklarını ve torunlarını çok severdi. Her zaman;

“ Ya Rabbi! Aklım ere ere canımı alma, çocuklara dayanamam.” diye dua edermiş. Duası müstecapmış ki, bir gün Kapı Camii’nde vaaza başlarken rahatsızlandı, aklı ermez bir şekilde evine kaldırıldı. Beyin kanamasından kurtulamayarak 1954 yılında vefat etti. Cenazesi Doğanbey’e götürülüp defnedildi.

Müftü Hacı Ali Efendi zamanında Konya Müsevvidliği’ne getirildi. Konyalı’nın çoğu adını bilmez, herkes ona Bülbül Hoca derdi. Gerçekten kürsülerde bülbül gibi idi. Halkın rahat anlayacağı bir şekilde anlatırdı.

Kendisine has, mensup olduğu bölgenin şivesi ile konuşan, son derece müsamahakâr, melek gibi bir insandı. Uzun yıllar Kalecik Mahallesi’ndeki evimizde kiracı olarak oturdu, kapı dibi komşuluk yaptık. Kendisi gibi, annesi, hanımı ve çocukları da sessiz, sakin ve melek gibi insanlardı.

Çocukluğunda geçirdiği bir ameliyattan dolayı, bir ayağı aksardı.

KAYNAKLAR

Sural, a..d. yazı, 1 Kasım 1975;
Feyyaz Caner, “Bülbül Hoca”, Konya Ansiklopedisi, Konya 2010, s. 2/2207-208.