Mehmet Eminoğlu

Mehmet Eminoğlu
(1932-2011)

Mehmet Eminoğlu

Mehmet Eminoğlu

Şam’da doğdu. Babası Bozkır İlçesi Üçpınar Kasabasından Müftü Mehmet Emin Efendi’nin oğlu Numan Mehmet Esat, Annesi Şeyh Hasan Kudsi Efendi’nin kızı Sekine Hanım’dır. Soyu, büyük âlim ve velilerden Memiş Efendi’ye varan köklü bir aileye mensuptur. Aile Şam’a göç etti. İlk ve orta tahsilini Şam’da yaptı. 1946 yılında tahsil için ağabeyi Ahmet Kudsi ile birilikte Mısıra gitti. Ezher Üniversitesi’nde verilen dersleri takip etti.

1957’de Kuveyt’e giderek İrşad adlı bir okulda öğretmenlik ile Arapça neşriyat yapan İrşad dergisinde sekreterlik yaptı. 1960’ta Konya’ya geldi. Şafak gazetesinde tercümanlık yaptı. 1962 yılında Suriye’ye gitti. Beyrut ve Şam’da yazma eserlerin tetkik usulünü öğrenip bir müddet orada çalıştı. Sonra İstanbul’a gitti. “Bab-ı Ali’de Sabah” adlı gazetenin ilmî neşriyat bölümünde çalıştı. 1968 yılında İlk tercüme eserlerini yayımladı. Ardından Sönmez Neşriyat’ta duvar takvimlerine yazı ve eser tercümesiyle meşgul oldu. 1973 yılında tekrar Konya’ya geldi. Nedve ve Can yayınevlerine tercümeler yaptı. 1975 yılında Konya Belediyesi Koyunoğlu Müzesi’nde Yazma Eserler Musannifiğinde bulundu. Daha sonra belediyeden ayrılıp “Eminoğlu Yayınları” adı altında bir yayınevi açtı. Yayınevinde telif eserler neş¬retti. Sırçalı Medrese Konya Taş Eserler Müzesi ve Mevlâna Müzesi’nde bulunan mezar taşlarını okuyarak Türkçelerini hazırladı.

1995 yılında Koyunoğlu Müzesi’nde yazma eser musannifiği ve danışmanlık işiyle görevlendirildi. Burada 6000 yazma eserin tasnifini, ayrıca 29 ciltlik Konya Salnamelerinin çevirisini yaptı. Bu arada pek çok öğrencinin de tez çalışmalarına yardımcı oldu. Mahkemelerde ve noterlerde Osmanlıca ve Arapça çevirilerinde bilirkişilik yaptı. Ağabeyi Ahmet Kudsi Eminoğlu ile birlikte kütüphanesini Büyükşehir Belediyesi Koyunoğlu Şehir Müzesi ve Kütüphanesine bağışladı.

Gözyaşı Dergisi başta olmak üzere ve KTO’nın İpekyolu gibi pek çok dergi ve gazetede ellinin üzerinde makalesi neşredildi. Yayınladığı eser sayısı yirminin üzerindedir. Mevzularına Göre Kur’an-ı Kerim Fihristi (1968), Çağımızı Aydınlatan Kur’an Mucizeleri (1978), Osmanlı Vesi¬kalarını Okumaya Giriş (1989), Şeyh Memiş Efendi Tarihçesi (2007) basılan eserlerinden bazılarıdır.

Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş’in pek çok baskıları yapıldı.

Mehmet Eminoğlu, Konya Şer’i Sicillierini günümüz Türkçesine çeviriyordu. Eminoğlu, dayısı Ali Rıza Kudsi Efendi’nin kızı Emine Rida Hanımefendi ile evlidir.

Eminoğlu, 16 Kasım 2011 tarihihinde vefat etti. Hacfettah Kabristanı’nda toprağa verildi.

KAYNAKLAR
M Ali Uz, Konya Kültürüne hizmet Edenler, Konya 2003, s. 229-231;
Hasan Yaşar, ‘‘Eminoğlu, Mehmet’’, Konya Ansiklopedisi, 2012 s.3/181-182