Mehmet Fatih Göktay

Mehmet Fatih Göktay
(1317/1901-1998)

Mehmet Fatih Göktay

Mehmet Fatih Göktay

1901 yılında Konya’nın Fakı-dede Mahallesi’nde dünyaya geldi. Dedesi Cıvıloğlu Medresesi Müderrisi Mustafa Efendi’dir. Altı yaşlarında Piri-paşa Mahalle Mektebi’ne başladı. Raşit Usman (Av. Fakir Usman’ın babası) okul arkadaşıdır. Daha sonra Hacı Fettah İlkokulu’na nakledilir. Altınçeşme Okulu’nda Silleli Mehmet Efendi’den hıfzını ikmal eder. Alâeddin Camii’nde hafızlık törenleri yapılır.

Hafız olduktan sonra Islah-ı Medaris’de bir yıl okur. Burada hocaları; Ziya Efendi, Rifat Efendi, Hacı Veyiszade ve Kadir Şeyh’in Ali efendilerdir. Çimili Hakkı Efendi, Sırrı Hotamış, Av. Vehbi Bilgin ile sınıf arkadaşıdır.

Islah-ı Medaris’ten sonra, Darü’l-Hilafetü’l-Aliyye’ye başlar. Buradaki hocalarından bazıları da Celal Hoca, Konya Müftüsü Ali Rıza Efendi, Mehmet Vehbi Efendi, Sivaslı Ali Kemâli Hoca, Naim Hazım Onat (Konya milletvekili) ve Hadimli İsa Efendi’dir. Muhlis Koner, Fransızca hocasıdır. Akşehirli Ahmet Efendi de usul-i fıkıh derslerine girer.

Çekirdekçi Ali Efendi, Ağazade Osman Efendi, Mustafa Barçın, Tahir Elliki Hoca, Çerkes-zade Mustafa Efendi, Sedat Çumralı (Konya Senatörü) bu medreseden bazı arkadaşlarıdır.

Daha sonra, Çerkezzade Mustafa Efendi, Samih Atademir ve Tahir Elliki Hocalarla beraber İstanbul’a giderler. Darü’l-Fünun İlahiyat Fakültesine kaydolurlar. İzmirli İsmail Hakkı Efendi, Kilisli Rıfat hocalarından bazılarıdır. Buradan mezun olduktan sonra, Konya’ya gelir. Bu sırada medreseler ve Darü’l-Funûn kapanır.

Uzun yıllar Zıvarık-Sarnıç, Karaaslan, Yarma, Cihanbeyli Sülüklü ve Sızma’da öğretmenlik yapar. Askerliğini yedek subay olarak Isparta, İstanbul ve Konya’da tamamlar.

İmam-Hatip okulları açılınca, Konya’da 14 yıl; din dersi, akaid ve Kur’ân-ı Kerim hocalığı yapar. Fatih hoca, bir yıl da bizim derslerimize girmişti. Dürüst, nezih ve sevilen bir hoca idi. Vefatı 19 Ekim 1998’dir.

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e. s. 249,
A. Şeref Ceran, “Asırlık Fedakâr Bir Din Muallimi Hotamışlı Mehmet Fatih Göktay Efendi’’, Ufuk dergisi, S.6, s. 51. Konya 1995
Ahmet Çelik, ‘‘ Göktay, Mehmet Fatih’’ Konya Ansiklopedisi, 2012 s.4/10-11