Mehmet Güzelipek (İpek Hoca)

Mehmet Güzelipek (İpek Hoca)
(1308/1893-1963)

Mehmet Güzelipek (İpek Hoca)

Mehmet Güzelipek (İpek Hoca)

Yugoslavya’nın Kosova bölgesine bağlı İpek kazasında, 1308/1893 yılında dünyaya geldi. Babası meşayih-ten Molla Mehmet Efendi’dir. Dünyaya gelmeden iki ay önce babasını, altı yaşlarında da annesi Meryem Hanım’ı kaybeden İpek Hoca, büyükanne ve teyzelerinin himayesinde dokuz yaşlarında hafızlığı ikmal etti, on dokuz yaşına kadar da medrese dersleri aldı.

1911 yılında memleketinin eşrafı ile hacca gitti, hacda iken Balkan Harbi’nın çıkması ve memleketinin Sırplar tarafından işgal edilmesi üzerine ülkesine dönmeyerek, üç dört yıl daha Hicaz’da kaldı, bu süre içinde Şifa Medresesi’ne devam ederek medrese tahsilini tamamladı. Bir süre de Şam’da kaldıktan sonra İstanbul’a geldi, Beylerbeyi Camii’nde dört yıl imamlık görevinde bulundu. Görevli bulunduğu camiden bir hafta izin alarak methini duyduğu Konya’ya geldi ve aynı gün Hacıveyiszade Mustafa Efendi ile tanıştı ve bir daha İstanbul’a dönmeyerek daimi iskan yeri olarak Konya’yı seçti.

Konya’da hemşehrisi olan Başkomser Kadri Bey’in kızı Ayşe Hanım’la evlendi ve bu evlilikten üç oğlu ile bir kızı dünyaya geldi.

Mevlâna Dergâhı’ndaki mescit, müzeye dahil edilmeden önce, burada bir süre imamlık yapan İpek Hoca, medreselerin kapatılmasından sonra on beş yıldan fazla, Topraklık Büyük Camii’nde, bir o kadar da Sephavan Mahalle-si’ndeki camide imam ve hatiplik görevinde bulundu. Aynı camide görevli iken, 71 yaşlarında 1963 yılı 20 Ağustosu’nda vefat etti ve Üçler’de Hacıveyiszade’nin kabrinin on beş-yirmi metre kadar güneyinde toprağa verildi.

Uzunca boylu, buğday benizli, güleryüzlü ve temiz giyinen bir insan olan merhum, yüzünde ilk sakalı çıktığında sakal bırakmış ve bir daha sakalını kazıtmamıştır. Halk arasında “İpek Hoca” diye anılırdı.

Vefatında Konya müftüsü bulunan Hacı Tahir Efendi tarafından yazılan kabir taşı kitabesi şöyledir:

Fazl-u irfan sahibiydi şeriat hâdimi
Züht ü takva ile mamur olmuş idi bâtını
Nur içinde irtihal eyledi dârî bakaya
Fatiha diler ziyaret edenlerden kabrini
İpek Hoca Hacı Mehmet Güzelipek Ruhuna Fatiha
D: 1308 Ö: 20 Ağustos 1963

Zamanın uleması, Fahri Efendi ve Hacı Veyiszadelerle yakın dostluğu olan merhumun, Nakşi meşayihi’nden Mahmut Sami Ramazanoğ-lu Hazretleri’ne büyük muhabbeti ve bağlılığı vardı.

KAYNAKLAR

– Mehmet Güzelipek’le ilgili bilgi oğlu merhum Ziya Güzelipek’ten alndı.