Mehmet Hilmi (Kağnıcı) Efendi

Mehmet Hilmi (Kağnıcı) Efendi
(1297/1876-1957)

1876 yılında Konya’da doğdu. Konya halkından Kağnıcı Hacı Halil Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini müteakip, Müftü Gevraki Hacı Abdülka-dir Efendi’nin, onun vefatından sonra da Hadimli Mehmet Vehbi Çelik Hoca’nın derslerine devam ederek ondan icazet aldı. Bir süre Konya dışında tahsiline devam ettikten sonra Konya’ya döndü.

Bir taraftan ticaretle meşgul olurken diğer taraftan da evinin yakınındaki Burhandede Uluırmak ve Ali Hoca camilerinde imam hatiplik ve vaizlik görevi ifa etti.

Konya’da mesleğinden dolayı Kağnıcı Hoca olarak tanındı. 25.1.1957 tarihinde vefat etti ve Uluırmak Kabristanında toprağa verildi.

Oğlu merhum Ahmet Kağnıcı da, Konya’nın tanınmış hafızlarımızdan idi.

Uluırmak Kabristanı’nda bulduğumuz kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hüve’l -Bakî
Ya Râb sana kul olmaktır bais-i iftiharım
Afın ümidiyle geldim babına sevgili
Sübhân’ım Gafetle geçirdiğim uzun müddet-i hayâtım
Rahmetinle bezet ben kulunu ey ulu Yezdân’ım
Merhum ulemadan Mehmet Hilmi Kağnıcı
Ruhuna Fatiha. 25.1.1957

Kağnıcı Hoca’nın Mehmet, Ahmet ve Abdullah adında üç oğlu, Lütfiye ve Vesile adında iki kızı vardır. Kızı Vesile Hanım Kaplanzade Mustafa Efendi’nin eşidir.

KAYNAKLAR

Sural, a.g.dizi yazı,
Yeni Konya, 30 Eylül 1975;
Oğlu Ahmet Kağnıcı’dan alınan bilgi.