Mehmet Hulusi Bolay

Mehmet Hulusi Bolay
(1917-1977)

Mehmet Hulusi Bolay

Mehmet Hulusi Bolay

28.1. 1917 tarihinde Konya’da doğdu. Müderris Hacı İsa Efendi’nin oğludur. İlk, orta ve lise tahsilini tamamladıktan sonra, hukuk fakültesinden mezun oldu. Arapça ve dini ilimleri babasından tahsil etti ve 1933 yılında icazet aldı. Konya’nın büyük hocalarının toplantılarında bulundu. Sohbetlerinden istifade etti.

Hâkimlik, savcılık ve hazine avukatlığında bulundu. Bir süre Konya’da serbest avukatlık yaptı. Önce İmam Hatip Okulu’nda ve daha sonra da, Konya İslâm Enstitüsü’nün açılması üzerine burada öğretim üyesi olarak görev yaptı. Yüksek İslâm Enstitüsü’nde İslâm tarihi dersleri okuttu.

07,10.1977 tarihinde vefat etti ve Üçler’de babasının kabri yanında toprağa verildi. Merhum, bilgili, kibarve nezih bir insan olaraktanındı. Mehmet Hulusi Bey’in eşi de Gilisralı Tahir Efendi’nin kızıdır.

İmam Hatip Okulu’nda bizim de hocamız-dı. Kendilerinden babası ile ilgili pek çok hatıra dinlemiştik. Anlattığı bir hatıra şöyle idi:

Bir gün evlerinde yapılan büyük hocaların katıldığı bir toplantıda, yeni kullanılmaya başlanılan ispirto ocağında pişen kahve ve çayın içilmesinin caiz olup olmadığı hususu tartışılır. Bir kısmı caizdir, bir kısmı da ispirto necis olduğu için caiz değildir, fetvasında bulunur. Tartışmayı dinleyen ve misafirlere hizmet etmekte olan Mehmet Hulusi Bey, saygıda kusur etmeden, söz ister ve “Efendim, asırlardır necis olan tezekte pişirilen çay, kahve içilir, yemek yenir de ispirtoda pişirilen çay, kahve niçin içilmesin?” deyince, karşı düşünce de olanlar bu soru karşısında verecek cevap bulamazlar. Onun yaptığı bu kıyas, orada bulunan hocalar tarafından takdirle karşılanır. O zamanlar, hocalar arasında buna benzer pek çok olay tartışılmıştır.

KAYNAKLAR

– Mustafa Arıkan, “Bolaylar” Konya Ansiklopedisi, 2011, 2/157.