Mehmet Nuri Efendi

Hadimli Mehmet Nuri Efendi
(ö.1324/1908)

Taşkent ilçesinde doğdu. Hacıveliler ailesine mensuptur. İlk tahsilini memleketinde yapan Mehmet Nuri Efendi, medrese tahsilini zamanının âlimlerinden tamamladı. Tahsilini müteakip İstanbul’a yerleşti.

Zamanının tanınmış müderrislerindendir. 1308/1892-1324/1918 yılları arasında Huzur Dersleri’ne muhatap olarak katıldı. 1311/1895 yılında memleketini ziyarete geldiğinde Taşkent Camii’ne su getirtti ve bir de şadırvan yaptırdı.

1324/1908 yılında İstanbul’da vefat etti. Fatih civarında bir türbede metfundur.

KAYNAKLAR

– Huzur Dersleri, c. II. s.160.