Mehmet Sakaoğlu

Mehmet Sakaoğlu
(1318 – 31 Mayıs 1975)

Mehmet Sakaoğlu

Mehmet Sakaoğlu

Mevlâna dergâhında dedelerin kıyafetlerini diken, Sakavelilerin Hacı Hasan Efendi ile babası Bursalı olan Fatma Hanım’ın oğludur. İlki genç yaşta vefat eden beş kardeşin ortancasıdır: Saliha, Esma, Mehmet, Nuri, Hatice. 1922 yılında Nalbantların Salih ve Emine kızı, yaşıtı Zeli-ha Köseoğlu ile evlenmiştir. Ailenin küçük yaşta vefat eden Mustafa Kemal’den sonra Hasan, Hayriye ve Saim adlı dört çocuğu olmuştur. Eşi 1999’da, kızı 1959’da vefat eden Mehmet Sakaoğlu’nun ölüm tarihi, bir gün sonrasına düşülmüştür. Hacıfettah Mezarlığı’nda yakınlarının yanına defnedilmiştir.

Eğitim öğretim hayatının ilk basamakları hakkında bilgimiz çok azdır. Geleneksel ilköğre-nim okullarının biri olan Tahtatepen Sokağı ile Uluırmak Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunan Asmalı Mescit’ten şehadetname almış, daha sonra da Darü’l- Hilâfetü’l Aliyye medreselerinden birine kaydolmuş, son sınıfa kadar okumuştur. Asmalı Mescit’teki hocası Alasunyalı Ahmet Efendi olup genç Mehmet ilerleyen yıllarda kalfa olarak hocasına yardımcı olacaktır. Medresenin bir öğrenci olayına bağlı olarak kapatılması üzerine Mehmet’in eğitim öğretimi de yarım kalmıştır.

O dönemde okulundaki hocalarından bazıları şunlardır: Akşehirli Hacı Ahmet Talat (Ye-şilsoy), Ahmet Nushi (Katırcıoğlu), Başarılızade Hasan Fevzi (Alptuğ) vb.

Başlıca hat hocaları Fevzi Efendi ile Murat Efendi’dir. Kendisi de istekli gençlere hat hocalığı yapmıştır. Başlıca hatları Fahrünnisa Camii’nin duvarlarındadır. Ayrıca sac üzerine yazılmış pek çok hattı, il içi ve çeşitli köy ve kasaba camilerindedir. Onun cam altı tekniği ile yazılmış hatları da vardır.

Hutbelerin hatipler tarafından hazırlandığı o yıllarda sürekli olarak yeni hutbeler hazırlamıştır. Bu hutbelerin bazıları daha sonraki haftalarda arkadaşlarınca kendi camilerinde de okunmuştur.

Hıfzını ilköğreniminden sonra tamamlamıştır. 1930’lu yılların ortalarından 06 Mart 1959’a kadar Fahrünnisa Mescidi’nde imamlık yapmış, Mengene Zaferiye Camii’nde de Cuma ve bayram namazlarını kıldırarak imam ve hatipliğini üstlenmiştir. Mescidin camiye çevrilmesi üzerine Fahrünnisa Camii’nde, vefat tarihine kadar imam ve hatip olarak görev yapmıştır.

Gezmeyi, ağaçlara aşı yapmayı, eş dost ziyaretine gitmeyi, çiçek yetiştirmeyi severdi.

1940’lı yılların sonlarına doğru mahallesinin çocuklarına ve gençlerine sabah namazlarından sonra dini bilgiler verir, onları yetiştirmeye çalışırdı. Ayrıca hıfza çalışan gençleri dinlemek, yanlışlarını düzeltmek suretiyle de onlara yardımcı olurdu.

Resmî görevinden önce, halk arasında Tellal Pazarı olarak bilinen Sipahi Pazarı’nda büyük oğlu Hasan ile; ayna, levha, tabela ve plaka işleriyle uğraşmıştır.

31 Mayıs 1975 yılında vefat etti.

KAYNAKLAR

Uyar, Hattatlar, a.g. dizi yazı, S.127-128, s.34;
Oğlu Saim Sakaoğlu’ndan alınan bilgi.