Mehmet Şükrü Efendi

Silleli Mehmet Şükrü Efendi
(ö. 1225/1810)

Sille’de doğdu. Babası hattat Halil Efendi’dir. Sille medreselerinde okudu. İcazet aldıktan sonra İstanbul’a giderek orada meşhur hattatlardan hat desrleri aldı. Sülüs, nesih ve talik yazılar yazdı. Nesih hatla birçok Kur’an-ı Kerim ve risale yazdı. Nadir yetişen hattatlardan kabul ediir. Pek çok talebe yetiştirerek icazet verdi. Halk arasında büyük şöhrete sahipti.

Aynı zamanda hafız-ı Kur’an olan Mehmet Şükrü Efendi, 1225/1810 yılında vefat etti. Kabri, Sille Aşağı Mezarlığı’ndadır.

KAYNAKLAR
-Uyar , Hattatları , s. 127-128, s. 31.