Mehmet Tahir (Elliiki) Efendi

Mehmet Tahir (Elliiki) Efendi
(1894-1955)

Mehmet Tahir (Elliiki) Efendi

Mehmet Tahir (Elliiki) Efendi

1894 yılında Konya’da doğdu. Eşraftan Attar İsmail Efendi’nin büyük oğludur. Dokuz yaşlarında iken hıfzını tamamladı. Bir süre Islah-ı Medaris’e devam etti. Zeynelabidin ve Ziya efendilerden feyz aldı.

Medrese tahsilini müteakip Birinci Dünya Harbi’ne iştirak etti ve Trablus Cephesi’nde savaşa katıldı. Daha sonra burada İngilizler’e esir düştü. Savaşı müteakip esir mübadelesi ile yurda döndü.

Asker dönüşü tahsiline devam etti, İstanbul Darü’l Funun’a (İlahiyat Fakültesi) devam ederek buradan mezun oldu. 1929-1936 yıllarında görülen iktisadi buhran döneminde Çumra-Kara-man çevresi Sıtma Mücadele Memuru olarak görev yapmışsa da 1936 yılında istifa ederek yeniden ticaret hayatına atıldı. Kapıların açılması ile hac görevini ifa etti.

18 Şubat 1955 tarihinde vefat etti. Hacı Ve-yiszade Hoca’mızın ve talebelerinin katıldığı cenaze merasimi sonunda Hacı Fettah Kabristanı’nda toprağa verildi.

1951 yılında İmam-Hatip Okulları’nın açılması ile İmam-Hatip Okulu’na göreve çağrıldı, vefatına kadar da bu okulda; din dersi, akaid, siyer ve ahlak dersleri okuttu. Bu arada Kız Öğretmen Okulu din dersleri öğretmenliğini de beraber yürüttü. Bu hizmeti, vefatına kadar devam etti.

Fasih Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Tahir Hoca bizim de din dersi hocamızdı. Mükemmel bir insandı. Tertemiz bir kalbe malikti. Çabuk sinirlenir, fakat hemen sakinleşirdi. Dersi çok iyi öğretir, “Ben Müslüman Türk çocuğuna zayıf not vermeye teeddüb ederim” derdi. Öğrencileri de mahcup olmamak için onun dersine çok iyi hazırlanırlardı.

Kanserden muzdaripti. Son günlerine doğru, evinde ziyaretine gitmiştik. O koskoca insan zayıfamış, eski halinden eser kalmamıştı. Bizlere nasihatta bulundu ve bize son sözü:

“- Aman çocuklar namazınızı ihmal etmeyin” olmuştu.

Bu onunla son görüşmemiz oldu.

Mehmet Tahir (Elliiki) Efendi

Mehmet Tahir (Elliiki) Efendi

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e. s. 547.
Oğullarından alınan bilgi.