Molla Salih Efendi

Molla Salih Efendi
(1242/1826-1890’dan sonra)

1242/1826 yılında Araplar Büyük Sinan Mahallesi’nde doğdu. Mahalle mektebinde ilk tahsilini tamamladıktan sonra, Özdemiri Medre¬sesi müderrisi Özdemirî Hacı Mustafa Efendi’nin derslerine devam ederek, ondan icazet aldı. Uzun zamanlar Abdülbasr Efendi Medresesi’nde mü¬derrislik yaptı ve pek çok talebe yetiştirdi. Aynı zamanda iyi bir hattat da olan Salih Efendi’nin hüsn-i hat hocası, Alanyalı Hacı Abdülganî Vehbi Efendi’dir. Sülüs, nesih ve ta’lik yazılar yazdı, cilt ve tezhip işleri ile de uğraştı. Hem medrese, hem de hat derslerinden icazet verdi. Elli adet Mushaf-ı Şerif yazdı. Molla Salih Efendi’nin toru¬nu Salih Efendi de tanınmış hocalarımızdandı.

İlim ve fazilet sahibi bir zat olan Molla Salih Efendi, 1890’lı yılların sonlarına doğru vefat etti ve Araplar’da Hacı Veli Mezarlığı’na defnedildi.

Salih Efendi, güleryüzlü, yakışıklı, hoş sohbet, ilim ve irfan sahibi bir insan olarak hafızalarda yer etti.

KAYNAKLAR

– Uyar. Hattatlar, a.g. dizi yazı, s 135-136/13;
– Arabacı, a.g.e. s. 281.
– Sural, a.g. dizi yazı, 15 Ekim 1975.