Müftü Aladağlı Hacı Ahmet Rüştü Efendi

Müftü Aladağlı Hacı Ahmet Rüştü Efendi
(ö. 1910)

Müftü Aladağlı Hacı Ahmet Rüştü Efendi

Müftü Aladağlı Hacı Ahmet Rüştü Efendi

“Aladağlı Hoca” veya “Hocazade” namıyla maruftur. Sarı Hafız Süleyman ile Kadınhanlı Müftü Hacı Hüseyin Efendilerden ders ve feyz aldı. İcazetnamesi, Sarıhafız Hoca tarafından verildi.

1890 yılında bugünkü İstanbul Caddesinde İsmet Paşa İlkokulu’nun bulunduğu yerin bir bölümünde halkın da yardımıyla bir medrese, bir mescit ve cadde tarafına da bir fırınla, bir dükkân yaptırdı. Medrese on oda ve bir dershane olarak inşa edildi. Medrese Zaferiye Medresesi olarak anıldı. Bilâhare Dârü’l-Hilahâfe’nin bir şubesi haline getirildi.

Bu medrese yapılmadan önce de hocasının medresesi olan Avniye Medresesi’nde de 1883-1884 yıllarında ellişer talebesini Celâl, Tasdi-kat ve Meânî okuttu. Çok yönlü bir insan olan Hacı Ahmet Rüştü Efendi, bu medresede uzun yıllar müderrislik yaptı çok değerli insanlar yetiştirdi. Aziziye Cami’inde de dersiâmlığı vardı. Müderrislik imtihanlarında başkanlık yaptı. Padişah iradesi ile 6 Ramazan 1325 H. /1 Ekim 1907 M. tarihinde Musul Müftüsü ile birlikte maaşına 645 kuruş zam yapıldı. Osmanlı nişan sahibidir.

Ahmet Rüştü Efendi’nin, Beş yüz öğrencisine icazet verdiği ve öğrencilerinden altmış üçünün kazalara müftü olduğu rivayet edilir.

Hacı Abdülkadir Efendi’nin vefatı, üzerine, Konya Müftülüğü’ne getirilen Hacı Ahmet Efendi, 1908-1910 yıllarında Hac farizasını ifa için gittiği Hac dönüşü Cidde’de vefat etti ve Havva Validemiz’in yanına defnedildi. Akrabası Hacı Behçet Efendi, Hoca’nın yol arkadaşıdır.

Kendisine kadar, sülâlesinde yedi batın ulema olan bir aileye mensup olan Ahmet Efendi, âlim, fazıl ve hüsnü ahlak sahibi bir zat olarak tanındı.

KAYNAKLAR

KVS. 1883-1884; BOA, 1325, N.6;
Önder, Konya Maarifi Tarihi, s. 51;
Arabacı, a.g.e. s. 426; Uyar, Konya Bilginleri, S. 128-129, s. 45;
Sural, a.g.dizi yazı, 17 Ekim 1975;
Uz, “Aladağlı Ahmet Rüştü Efendi”, Konya Ansiklopedisi, 2010, 1/149