Müftü Yusuf Ziya Ersal

Müftü Yusuf Ziya Ersal
(1880-1961)

Müftü Yusuf Ziya Ersal

Müftü Yusuf Ziya Ersal

Düzce’de doğdu. İlk ve orta derecedeki tahsilini burada yaptıktan sonra, aynı yerde Medrese-i İlmiye’ye devam ederek Arapça ve fıkıh dersleri aldı. Daha sonra İstanbul’a giderek Fatih’te Eğinli Hacı Hafız Efendi’nin sohbetlerine devam etti. Oradan Mısır’a geçen Yusuf Ziya Ersal, el-Ezher Dâru’l-Ulûm’a devamla 16 Recep 1322 (1904) tarihinde icazet ve imamet ruhsatı aldı. Mısır’daki tahsilinden dolayı “Ezherî” unvanıyla anıldı. Tekrar İstanbul’a döndü, İstanbul’da Nasuh Efendizade Mustafa Âsım Efendi’den bir icazet daha aldı.

Düzce’de Bidayet Mahkemesi azalığı, Eytam Müdürlüğü ve müderrisliği ile müftülük görevlerinde bulundu. 15 Mayıs 1951 tarihinde Çaycuma Müftülüğü’ne tayin edildi. Bundan sora sırasıyla Devrek Müftülüğü (1951), Bolu Vaizliği (1952), Niğde Müftülüğü (1955), Develi Müftülüğü (1955), Altındağ Müftülüğü (1955) Konya Müftülüğü (1957), Altındağ Müftülüğü (1959), Aynı yıl Ankara Gezici Vaizliği, 1960 yılında da Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Aza Yardımcılığı’na getirildi.

15.11.1960 tarihinde vefat eden Yusuf Ziya Ersal Arapça, Çerkezce bilir ve Farisî edebiyatına vakıftır. Dinî ve içtimaî birçok eseri maalesef basıla-mamıştır.

Hakkında Hasan Basri Çantay’ın: “Ben ömrümde bu kadar büyük âlim görmedim.” dediğini ve Ahmet Davudoğlu’nun da kendisinden hürmetle bahsederek, Mısır usulü üstat manâsına “Şeyh” diye hitap ettiğini Mahir İz Bey hatıratında bahseder.

KAYNAKLAR

A.g. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Albümü 1/85; Mahir İz, Yılların İzi, İstanbul 1975, s: 357-358.