Musa Kazım Efendi

Silleli Musa Kazım Efendi
(ö.1354/1916)

Ulemadan Hacı Hafız Mehmet Efendi’nin büyük oğludur. Sille’de doğdu. İlk tahsilini bitirdikten sonra, medrese tahsiline de Sille’de başladı, daha sonra İstanbul’a gitti ve orada Hafız Şakir Efendi’nin derslerine devam ederek ondan icazet aldı.

Tahsilini ilerletmek için Kudüs’e gitti, orada meşhur muhaddislerden Nazif Efendi’den usul-i hadis okudu. Daha sonra Sille’ye döndü ve babasının vefatından sonra yerine müderris oldu.

İyi bir hattat da olan Musa Efendi’nin yazı Hocası Osman Hamdi Efendi’dir. Vefatına kadar talebe okutmakla meşgul oldu.

İlmiyle âmil, âlim bir zat olarak tanınan Musa Efendi, Muğribü’l Kur’ân isimli bir eserin telifine başlamışsa da bitirememiştir.

1334 H/1935 yılında vefat etti ve Sille Aşağı Mezarlığı’na defnedildi.

Veli Sabri Uyar Hoca, merhumun vefat yılını metin içerisinde 1354 olarak verirken, kabir taşı kitabesinin sonunda, 1334 olarak verir. Biz kabir taşında ki yılın doğru olacağını düşünüyoruz. Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Merhum
Ulema-yı kiramdan
El-Hac Hafız Efendi
Zade Musa Efendi ruhuna Fatiha 1334/1916

KAYNAKLAR

Uyar, Hattatlar, a.g. dizi yazı, S. 123. s. 30.
Mehmet Azimli, “Hacı Hafız Mehmet Efendi” , Konya Ansiklopedisi, 2012, s.84.