Müsevvit Ali Efendi

Müsevvit Ali Efendi
(Ö. 1248/1832)

Doğum tarihi bilinmemektedir. Zamanının meşhur âlimlerinden okudu ve icazet aldı. Fıkıh ilmindeki geniş malumatından dolayı Konya müsevvidliğine getirildi.

Eşenlerlioğlu Müftü Seyyid Abdurrahman Efendi ile Bağlıcalı oğlu Müftü Hacı İbrahim efendiler zamanında uzun süre müsevvitlik yaptı.

Konya’nın seçkin ulemasından birisi olan Müsevvit Ali Efendi, 1248 H. 1832 M. tarihinde vefat etti, bugün park olan Şems Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Önceden tespit edilen kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hüve’l-Hallahakü’l -Bâki
El-merhum ve’l-mağfurunleh Müsevvid
Ali Efendi
Ruhu için fatiha (1248)

KAYNAKLAR

Uyar, Bilginler, S. 131-132 s. 34;
İbrahim Kunt “Ali Efendi”, Konya Ansiklopedisi, 2010, s. 1/185.