Müsevvit İbrahim Efendi

Müsevvit İbrahim Efendi
(Ö. 1199/1785)

Hakkında fazla malumat bulunmayan İbrahim Efendi’nin hangi tarihte doğduğu bilinmemektedir.

Bilgili bir insan olan İbrahim Efendi, fıkıh ilmindeki derin bilgisi dolayısıyla müsevvit tayin edildi. Vefatına kadar da bu görevde kaldı.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

El-bâki Allah
El-merhum ve’l-mağfûr/Müsevvid İbrahim
Efendi’nin ruhu için fatiha/ Şevval 1199 (1785 M.)

İlmiyle âmil, âlim ve fazıl bir zat olan İbrahim Efendi, Şevval 1199 H. 1785 M. tarihinde vefat etti ve Musalla Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KAYNAKLAR

– Uyar, Hattatlar, a.g. dizi yazı, S. 131-132, s. 34.