Mustafa Fikri Efendi

Mustafa Fikri Efendi
(1281/1864-1337/1921)

1381/1864 yılında Konya’da doğdu. Saraç-zadeAbdülgani Efendi’nin oğludur. Ayan Beyzade adıyla anıldı. İlk tahsilini müteakip medrese tahsili gördü ve hususi surette Farsça okudu. Ermenekli Kel Şair adıyla maruf Şair Rüştü ile Veled Çelebi’nin medrese arkadaşıdır. Üç şark dilini hakkıyla öğrenen Mustafa Fikri Efendi, uzun yıllar edebiyat alanındaki yükselişinde, o zamanlar Konya’da sürgünde bulunan Abdülhâlim Memduh’un çok tesiri olduğu söylenir.

Hayatını kazanmak için bir süre Abdül-vahid Çelebi’nin çocuklarını okutmuş ve Sanayi Mektebi’nde de Türkçe muallimliği yapmıştır. Hayatı yoksulluk ve sefalet içerisinde geçen Mustafa Fikri Efendi, 1337/1921 yılında tutulduğu felçten kurtulamayarak vefat etti. Mensur ve manzum çalışmaları vardır.

Naci Fikret Baştak, Mustafa Fikri Efendi’nin oğludur.

KAYNAKLAR

Sadeddin Nüzhet-Mehmet Ferid, a.g.e. s. 109-110.