Mustafa Runyun

Mustafa Runyun
(1333/ 1917-1988)

Mustafa RunyunKaşıkçı Ali Rıza Efendi’nin büyük oğludur. 1333/1917 yılında Konya’da doğdu. İlk tahsilini ve hıfzını Konya’da yapan Mustafa Runyun, yüksek tahsilini de Mısır’da Camiü’l-Ezher’de tamamladı. İslâm Hukuku İhtisası yaptı. 01.05.1951-30.04.1952 tarihleri arasında askerlik görevini ifa etti.

30. 04.1952 tarihinde Müşavere ve Dini Eserleri İnceleme Kurulu Aza Yardımcılığı’na, aynı yılın sonunda da asil azalığına atandı. Ankara’da Diyanet işleri Başkanlığı Müşavere Kurulu Azalığı yaptığı sıralarda Hacı Bayram Camii hatipliği görevini de üslendi. 21.9. 1957 tarihinde görevinden istifaen ayrıldı. 01.11.1957-27.05.1960 tarihleri arasında Konya milletvekili olarak meclis’te bulundu..

20.01.1969 tarihinde Şişli Vaizliği’ne tayin edildi. 21.07.1970 tarihinde İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde Arapça öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na naklen geçti. 1981 yılında emekli oldu.

Hutbeleri kısa ve vecizdi. İstekli gençlere de hususi surette Arapça dersleri verdi. Bu suretle de pek çok talebe yetiştirdi.

Mustafa Runyun, 1988 yılında İstanbul’da vefat etti ve Erenköy Sahra-i Cedid Kabristanı’nda toprağa verildi. Son yıllarını; bolca Kur’ân-ı Kerim okuyarak geçiren merhumun, Hacı Bayram Minberinden Hutbelerim gibi, bazı basılmış eserleri vardır.

KAYNAKLAR

Es, “Runyun, Mustafa” Muhtasar (Haz. Uz) s. 2/348;
Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilat Albümü (1924/2009), Ankara 2010, C.1, s. 82;
TBMM Albümü, (1920-20109), c. 2, s. 736.