Mustafa Uysal Hoca

Mustafa Uysal Hoca
1931-2008

Mustafa Uysal Hoca

Mustafa Uysal Hoca

1931 yılında Konya’nın Çumra kazası İnli köyünde doğdu. Babası Halil Efendi, annesi Emine Hanım’dır. Köyünde köy imamı Mustafa Öksüz ile Kerim Hoca’dan Kur’an, Diyanet İşleri başkan yardımcılarından Halit Güler Bey’in babası Mustafa Efendi’den de yazı öğrendi.

1955 yılında ilkokulu, 1964 yılında da İmam Hatip Okulunu dışarıdan imtihan vererek diploma aldı. Konya’da Akcami İmamı Cemil Efendi’den; Emsile, Bina, Maksut, Akselli Hüseyin Efendi’den; sarf, nahiv, fıkıh, akaid, kelam dersleri, Nakıboğlu Camii İmam ve hatibi Mehmet Yümni Efendi’den de kıraat dersleri aldı. Ayrıca Akşehirli Hoca namıyla maruf Hacı Ahmet Efendi’den de Nahiv, mantık şerhleri, kelam, akaid, fıkıhdan Kuduri ve Mülteka okudu.

1955 yılında Diyanet’in açmış olduğu vaizlik ve müftülük imtihanlarını kazandı ve fahri vaizlik belgesi aldı. Bundan sonra da okumaya devam etti. Tapucu namıyla maruf Ahmet Ünsel merhumdan iki sefer Siraciye metnini okudu.

1956 yılında görevinden istifa ederek Bozkır’a gitti, Ahırlı’da Konya avukatlarından Galip Bilge’nin babası meşhur âlimlerden Tevfik Bilge merhumdan da, fıkıhdan “Dürer”, akaidden “Celal”, Meani Şerhi ve usul-u fıkıhdan “Mirâtü’l Usul” isimli eserleri okuyarak tahsiline devam etti.

1954 yılında Namık Paşa Camii İmam-hatipliğine getirilen Mustafa Efendi, 1959 yılından itibaren de Merkez Vaizi olarak görev yaptı. 30 yıl hizmetten sonra Merkez Vaizliği’nden emekli oldu.

Hocası Akşehiri Ahmet Efend’nin “Hiçbir siyasî ve dinî fırkaya katılma, katılırsan belki dünyalık elde edersin ama ilim ve ulema düşmanı olursun” vasiyetine uymuş, hayatında politika ile hiç ilgilenmediği gibi, hiçbir dini cemaate’de katılmadı. Gerek eserleriyle ve gerekse vaazlarıyla bit’at ve hurafelere, bazı dini camaatlerın aşırı tutumlarına şiddetle karşı çıktı.

Mustafa Efendi, 25 Şubat 2008 tarihinde vefaat etti. Üçler Kabristanı’nda metfundur.

1966’da yayıncılığa başladı. Eserlerinden bazıları şunlardır;

1- İmam-ı Azam’ın Oğluna Son Vasiyeti (Tercüme),
2- İslâm’da Tesettür ve Haya (Telif 9. Baskısı Yapılmıştır.),
3- İslâm’a Sokulan Bit’at ve Hurafeler (Telif),
4- Mülteka Tercümesi (Dört cilt tercüme),
5- Peygamberimizin Buyurduğu Yetmiş Üç Fırka (Telif)
6- Hac ve Umre Rehberi

Mustafa Uysal 25 Şubat 2008 tarihinde 77 yaşında vefat etti.

KAYNAKLAR

M. Ali Uz , ‘‘Baha Veled’den Günümüze Konya Âlimleri ve Velileri’’, Konya 1993 C. 1 s. 306.
M. İhsan Konevi, “Yörük Mustafa Efendi”, Memleket gazetesi, 8 Haziran 2008.