Nuri Baş

Nuri Baş
(1930-2009)

Nuri Baş

Nuri Baş

1930 yılında Konya’nın İnlice köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde bitirdikten sonra 1946 yılında ailece Konya’ya göç ettiler. Bulgur Tekkesi Kur’an Kursu’nda Hakkı Özçi-mi Hoca’dan hıfzını tamamladı. Özel olarak, Hacı İsa Efendi, Sıdkızâde Ali Efendi ve Postalcı Hacı Abdürrahim Efendi gibi dönemin ileri gelen hocalarından dinî bilgi ve kıraat dersleri aldı. Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi ve Akcami İmamı Cemil Efendi’den Arapça, sarf, nahiv, fıkıh, akait, siyer gibi dinî ilimler tahsil etti. Hariçten imam hatip lisesi bitirme imtihanlarına girdi. Konya’nın musiki üstatlarından ve bir müddet de İstanbul’da Sadettin Kaynak’tan bazı ilahiler meşk etti. Avukat Mehmet Emin Bolay’dan Farsça ve edebiyat dersleri aldı. Divan edebiyatı ile ilgili çalışmalarda bulundu.

Mehmet Akif, Yahya Kemal, Ali Ulvi Kurucu gibi son dönem Türk şairlerini yakından tanıdı. Aruz ve hece vezninde dinî ve tasavvufî şiirler yazarak 1960’dan itibaren yerel gazete ve dergilerde yayımlanmaya başladı. Hattat Şükrü Efendi ve Hattat Hüseyin Öksüz’den hat dersleri aldı.

Tahsilini tamamladıktan sonra, uzun yıllar ağabeyi ile ticaretle iştigal etti.

Şafak, Yeni Meram, Konya Postası, Yeni İstiklal, Merhaba gazetelerinde; İslâm’ın İlk Emri Oku, İslâm Düşüncesi, Altınoluk, Gözyaşı ve Ribat dergilerinde şiir ve makaleleri neşredildi. Kervan (Konya 1985), Meşale, Silsile-i Şerife ve Tahmisler, Hadis-i Şeriferden Buketler (Konya 2002), Nurlu Ufuklara (Konya 2003), Mevlâna ve Mefumuyla Mesnevîden Pırıltılar (Konya 2007) isimli kitapları yayımlandı.

Son yıllarını Mevlâna Caddesi üzerindeki bürosunda ziyaretçilerini kabul ederek ve talebelerine ders vererek geçirdi.

Evli ve dört çocuk sahibi Nuri Baş, 15 Şubat 2009’da Konya’da vefat etti. Üçler Mezarlığı’nda metfundur.

KAYNAKLAR

N. Baş, Nurlu Ufuklara 2003, s.3;
Akademik Sayfalar “Nuri Başı Kaybettik” 2009, IX/5, 80;
Yusuf Küçükdağ; “Baş, Nuri” Konya Ansiklopedisi , s. 2/45-46.