Osman Hamdi Efendi

Silleli Osman Hamdi Efendi
(1260/1844-1323/1907)

1260/1844 yılında Sille’de doğdu. Ahmet Şükrü Dede’nin oğlu ve Osman Haki Dede’nin torunudur. Babası gibi hattat, nakkaş, müzehhip ve mücellitti.

Silleli İsmail Nazifî Efendi’de okudu. Hattatlığı babasından öğrendi. Büyük boy yazdığı bir Kur’an-ı Kerim’i Kapı Camii’ne koydu. Konya Valisi Ferid Paşa’ya yazdığı Menakıb-ı Mevlâna ile Türbedar Osman Dede’ye yazdığı Mushaf-ı Şerif Müze Kitaplığı’ndadır.

Osman Hamdi Efendi, Celaleddin Rûmî Divanı ve Risale-i Nuriye gibi birçok kitap istinsah etti. Birçok da risale yazdı. Veli Sabri Uyar, bu risaleleri Aksekili Hüseyin Efendi’de bizzat gördüğünü söyler.

Osman Hamdi Efendi çok değerli hattatla-rımızdandır. 1323/1907 yılında vefat etti. Kabri Sille Aşağı mezarlığı’ndadır.

KAYNAKLAR

Uyar Hattatlar, S. 129-130, s. 21; Özönder, a.g.e. s. 220.