Parlakzade Halis Rıza Efendi

Parlakzade Halis Rıza Efendi
(1 885 -1956)

1885 yılında Konya’da doğdu. Konya’nın tanınmış âlimlerinden Parlak Hacı Ahmet Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini ve hıfzını tamamladıktan sonra, Yalvaçlı Müftü Ömer Vehbi Efendi’nin derslerine devam etmiş ve ondan icazet almıştır. Av. Halis Özparlak’ın dedesidir.

Asıl adı Halis Rıza olan merhum, Medreselerin kapatılmasından sonra Konya’da imam ve hatiplik görevlerinde bulunmuş ve 30.06.1956 tarihinde vefat etmiştir. Üçler Kabristanı’nda metfundur.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Merhum
Ulemadan Parlak Hacı Ahmet Efendi
Oğlu Halis Rıza Özparlak
Ruhuna Fatiha 30.6.1956

Halis Ali Rıza Efendinin Yalvaçlı Ömer Vehbi Efendi’ den aldığı icazetnamesinin bir sayfası

Halis Ali Rıza Efendinin Yalvaçlı Ömer Vehbi Efendi’ den aldığı icazetnamesinin bir sayfası

KAYNAKLAR

– Halis Rıza Efendi ile ilgili bilgiler, torunu Av. Halis Özparlak ve Yalvaçlı Ömer Efendi tarafından verilen icazetnameden alınmıştır.