Saatçi Osman Efendi

Saatçi Osman Efendi
(1303/1887-1396/1976)

Saatçi Osman Efendi

Saatçi Osman Efendi

Rumi 1303 Miladi 1887 yılında Konya’da Şems Mahallesi’nde dünyaya geldi. Attar Abdüssemiğ Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini mahalle mektebinde tamamladıktan sonra, medrese tahsilini zamanının büyük hocalarından ve Islah-ı Medaris’de ikmâl etti.

Şam’da asker iken, Fahreddin Paşa’nın iyi bir yazıcı istemesi üzerine Medine-i Münevvere’ye Fahreddin Paşa’nın yanına yazıcı olarak gönderildi. Uzun yıllar onun himayesinde çalıştı. Osmanlı, Hicaz’dan çekildikten sonra da Osman Efendi Medine-i Münevvere’de kaldı. Geçimini, orada öğrendiği saatçilikle sağladı.

Osman Efendi, Medine-i Münevvere’de Türkistanlı Hacı Sultan adında bir zatın kızı ile evlendi. Bu evlilikten altı oğlu ve beş kızı oldu. Medine-i Münevvere’de tefsir dersleri okuttu. Güçlü bir kalemi vardı. Aylık. “MENHIL” gazetesinde makaleleri neşredildi. Medine-i Münevvere’de sohbetlerine katılan pek çok Konyalı O’nu hâlâ rahmetle anar.

Saatçi Osman Efendi, ilim, irfan sahibi ve cömert bir insan olarak tanındı. Herkesin takdirini kazandı. Konya’dan hacca giden hacıların ilk uğrak yeri O’nun evidir. 1396/1976 yılında 90 yaşlarına yakın olduğu sırada Medine-i Münevvere’de vefat etti. Cennetü’1-Bâkî Kabristanı’nda medf undur.

Oğullarından Abdülhay Efendi, babasının Konya’dan kopmamaları yolundaki vasiyeti üzerine, Meram’dan bir bahçe satın alır. Yaz aylarını burada geçirir.

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e.s. 547;
Sare Kurucu, Bir Ömürden Sayfalar, İstanbul, 1910, s, 157-158;
Ayrıca Osman Efendi ile ilgili bilgiler. 1993 yılı yazında oğlu Abdülhay Efendi’den Meram’daki bahçelerinde alınmıştır.