Seyfeddin Toruntay

Seyfeddin Toruntay
Toruntay Sultan

(ö.681/12829)

Rivayete göre Toruntay, 2. Gıyaseddin Keyhûsrev’in azat ettiği bir gulamdır.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Beylerbeyi ve tanınmış devlet adamlarındandır. Bugün hâlâ Meram’da adı geçen Durunday Semti, bu büyük devlet adamının adını taşımaktadır. Adı geçen semtteki meşhur çiftliği ve bağı, sonradan Sadreddin-i Konevî vakfına geçmiştir.

Veliler listesinde yer alan ve hayırsever bir insan olan bu büyük kumandan ve devlet adamı, Amasya Subaşısı idi. Daha önce de pek çok savaşa katıldı. Cimri olayında da büyük yararlılığı görüldü. Savaşlarda gösterdiği büyük gayret ve kahramanlıklardan dolayı “Dinin kılıncı” unvanıyla anıldı. (Gordlevski)

1266 yılında Amasya’da bir medrese ile 1278 yılında bir türbe yaptırdı. Amasya’da görevli olduğu sıralarda, 681/1282 yılında vefat etti ve yaptırdığı türbesine defnedildi.

KAYNAKLAR

İbn-i Bibi, a.g.e. s. 299;
Turan, a.g.e. s. 472, 538-539, 582;
Konyalı, Konya Tarihi a.g.e. s. 499-781.
Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti, Ankara 1988, s. 139