Şeyh Osman Rumî

Şeyh Osman Rumî

1285/1868 yılı Konya Salnamesi’nde, velilere ait listede adı sayılan 23 veliden birisi de Şeyh Osman Rumî Hazretleri’dir. Sipehsalar’ın anlattığına göre, Şeyh Osman Rumî, Hazreti Mevlâna’nın arkadaşlarındandır. Hasan Rumî de Osman Rumî’nin kardeşidir.

Mevlâna Celâleddin-i Rumî Şam’da Berra-niye Medresesi’nde bulunduğu sıralarda; Şems-i Tebrizi, Sadreddin-i Konevi, Sadreddin-i Hamevî gibi büyükler arasında Şeyh Osman Rumî de vardır. Birlikte sohbet ve arkadaşlık etmişlerdir.

Osman Rumî’nin de Sadreddin Konevî ve Hazret-i Mevlâna gibi Konya’ya sonradan gelip yerleştiği tahmin edilmektedir. Şeyh Osman Rumî, adıyla anılan Şeyh Osman Rumî Mahallesi’ndeki türbesinde metfundur. Eskiden burası bakımlı üç türbe, mescit ve zaviyeden müteşekkil geniş ve zengin gelirli bir mamuredir. Bir türbe ve zaviye kardeşi Hasan Rumî’ye aittir.

Şeyh Osman Rumi Türbesî

Şeyh Osman Rumi Türbesî

Üçüncü türbe de üçüncü bir kardeşlerine aittir. İhmâl, ihanet ve bakımsızlık sebebiyle türbe ve çevresindeki zaviyeler yıkıldıktan sonra yerleri, özel şahısların eline geçmiştir. Bu külliyenin pek çok vakfı da zamanla yok olup gitmiştir.

İbrahim Hakkı Konyalı:

“ İncelediğimiz mamure kalıntısının çok kıymetli bir Selçuk eseri olduğundan hiç şüphe yoktur. Türbe 1959 yılında dede yadigârı seven Konyalılar tarafından tamir edilmiştir.” derken;

Mehmet Önder Bey:

“ Karamanoğulları devrinde XV ci yüzyılın başlarında yapıldığı sanılan Türbe’de, devrin me-şayihinden Şeyh Osman Rumî ve yakınları metfundur” kaydını düşmektedir.

Son zamanlarda Osman Rumî Türbe ve Mescidi’nin çevresi açılmış, bu tarihi eser restore edilmiştir.

KAYNAKLAR

– KVS 1285/1268;
– Sipehsalar, (Risale) Tahsin Yazıcı Ter. İstanbul 1977 s. 35;
– Konyalı, Konya Tarihi, a.g.e. s. 753-754;
– Önder, a.g.e. s. 216.
– Konya Vilâyet Salnamesi, 1275/1868 s.97.