Şeyh Şerefeddin

Şeyh Şerefeddin

Şeyh Şerefeddin Selçuklu Döneminin tanınmış âlim ve sofilerinden, bir rivayete göre de emirlerinden bir zattır. Bu Şerefeddin’in Selçuklu Döneminde adı geçen devlet adamlarından hangi Şerefeddin olduğunu bilemiyoruz. Veliler listesinde adı geçen Şeref Sultan’ın, Şeyh Şerefeddin olduğunu tahmin ediyoruz. Ne zaman vefat ettiği kesin olarak bilinmemektedir.

Şeyh Şerefeddin, Şerafeddin Camii’nin ilk bâniidir. Türbesi Şerafeddin Camii’nin güneydoğu duvarı bitişiğinde iken, 1924-1925 yıllarında yeşil alan açma bahanesiyle belediye tarafından yıktırılmıştır. Türbenin çevresindeki küçük kabristan da bu arada kaldırılmıştır. Kimseye zararı olmayan bu türbenin yıkılması, Türbe-tekke düşmanlığının açık bir örneğini teşkil eder.

Taşlarla kaynaşan harç, yekpare bir kaya hâlini aldığından, kazma ile yıkılamayan türbe, ancak dinamitle yıkıla-bilmiştir. İzleri cami duvarında hâlâ bellidir.

Şeyh Şerefeddin’in yeniden yapılan türbesi

Şeyh Şerefeddin’in yeniden yapılan türbesi

Türbe 2010 yılında aslına uygun şekilde, Vakıfar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden yaptırılmıştır.

KAYNAKLAR

Konyalı, Konya Tarihi, a.g.e. s. 547-548;
Önder, 1971, a.g.e. s. 177.
ES. Muhtasar Konya Ansiklopedisi (Haz. Uz), s. 2/396.