Şeyh Veli Sultan

Şeyh Veli Sultan

Selçuklu Devri ulema ve meşayihindandır. Hazreti Mevlâna’dan önce vefat etmiş olması muhtemeldir. Selçuklular Döneminde büyük şöhret kazanan Türk Şeyhlerindendir. Devlete büyük hizmetleri geçmiştir. Doğum ve vefat tarihleri bilinmemektedir.
Ömrünü ibadet, evrat ve ezkarla geçiren Şeyh Veli Sultan, keşif ve keramet sahibi bir zattır.

Kabri, şimdiki Ziraat Bankası ile İplikçi Camii arasındaki köşede iken, zamanla yok olmuştur. Bir zamanlar İplikçi Camii’nin çevresinde küçük bir hazire vardır. Caminin baniinin kabri de kuzeye açılan kapının sol girişindedir.

Âlim ve velilere ait kabirlerin birer birer yok olması son derece üzücüdür.

KAYNAKLAR

– Konyalı, a.g.e. s. 407:
– Veli Sabri Uyar, Konya Bilginleri. Konya 1949, s. 123-124/34.