Seyyid Ahmet Efendi

Müftü Seyyid Ahmet Efendi
(ö. 1109/1697)

Konya’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. İlk tahsilini müteakip medrese tahsiline başladı ve zamanın hocalarından ders gördü. Genç yaşlarda İstanbul’a giden Seyyid Ahmet Efendi, Şeyhülİslâm Minkarizade Yahya Efendi’nin Üsküdar’daki medresesine devam etti, ondan ders ve feyz aldı.

İlmî yeteneği sebebiyle Konya Müftülüğü’ne getirildi. 1106 H. yılında Diyarbakır payesine yükseldi. Sinop Kadılığında da bulunan Seyyid Ahmet Efendi, daha sonra İstanbul’a gitti ve orada 1109/1697 M. yılında vefat etti. Âlim, fazıl bir zat olarak ün yaptı. Seyyid Ahmet Efendi’nin Nuh Efendi’den sonra Konya Müftülüğü’ne getirildiğini tahmin ediyoruz.

KAYNAKLAR

– Konya Bilginleri S. 122-123. s. 13