Seyyid-i Karamani

Seyyid-i Karamani
(ö. 923/1517)

Konya’da doğdu. Doğum tarihi malum değildir. İlk tahsilini müteakip zamanının tanınmış ulemasından okuyup, tahsilini tamamladıktan sonra icazet aldı. Önce Tokat Medresesi, Sultan Medresesi, Beyazıd Medresesi ve Kalenderhane Medresesi gibi, pek çok medresede müderrislik yaptıktan sonra, İstanbul kadılığı ile taltif olundu.

Âlim, fazıl ilmiyle âmil ve arif bir zat olan merhum, pek çok da meşhur talebe yetiştirdi. Cömert, vakur, mehip (heybetli), edip ve erip (zeki) bir insan olarak tanınmış ve daima sevilip sayılmıştır. Şakayık-ı Numaniye’de bir risalesinden söz edilir.

Daha sonra, Anadolu Kazaskerliğine getirildiyse de Sultan Selim Han zamanında bu görevinden azledilerek, Sahn müderrisliğine tayin edildi. Seyyid-i Karamani bu görevde iken 923 H. 1517 M. yılında vefat etti. İstanbul’da kurmuş olduğu Darü’t-Tâlim’de toprağa verildi. Zamanının büyük âlimlerindendi.

KAYNAKLAR

– Mecdi Mehmet Efendi, Şakaik-i Numaniye, s. 313-314.