Seyyit Mehmet Efendi

Müftü Eşenlerli Seyyit Mehmet Efendi

Konya Müftüsü Eşenlerli Seyyid Ahmet Efendi’nin oğludur. Bütün İslâmi ilimleri babası Ahmet Efendi ile amcası Müftü Seyyid Abdurrah-man Efendi’den tahsil etti ve icazetini babasından almıştır.

Amcasının kızı Meryem Hanım’la evlenmiş ve İhtiyareddin Mahallesi’nde oturmuşlardır. Amcası Köse Müftü Abdurrahman Efendi’nin vefatı üzerine müftü oldu. Pek çok talebe yetiştirdi. İlmi yeteneğe sahipti. Son derece açık sözlü, kimseden çekinmeyen cesur bir zat olduğu rivayet edilir. Oğlu Süleyman Efendi de tanınmış müderrislerdendir.

Veli Sabri Uyar, bu aile hakkında pek haklı olarak şunları söyler: “ O sülale, dad-ı Hak olarak hep vefret-i fikir, kesret-i zeka sahipleri idi. Kuvvet-i hafıza ile beraber kudret-i ilmiyeye sahipti.”

Mehmet Efendi’nin de vefat tarihi bilinmemektedir. Babası ve amcasının yanında Alâeddin Camii’nin kuzeyinde metfundur.

Kabirler ve kabir taşları bir milletin tapu senetleri gibidir. Bu sebeple Türk İslâm düşmanları girdikleri her yerde, kabir taşlarını yok etmeye çalışmışlardır. Moğollar da adetleri gereği istila ettikleri yerlerde kabristanları tahrip edip kabirleri açmışlardır. Osmanlı’nın hâkim olduğu çok yerde bugün, kabirlerden eser kalmamış gibidir. Aynı şeyi biz de yanlış bir icraatla Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaptık. Pek çok kabristanı kaldırmakla kalmadık, kabir taşlarını bile muhafaza edemedik. Diğer kabristanlarda olduğu gibi, Alâeddin Camii bahçesinde metfun pek çok ulema ve tarihi şahsiyetlerin kabir taşlarının nerede olduğu bilinmemektedir. Kabir taşları, 1927 yılında yerlerinden kaldırılarak yok edilmiştir.

Ailenin şeceresi şöyledir:

Eşenlerli Seceresi

KAYNAKLAR

Konyalı, a.g.e., s. 411;
Uyar, Konya Bilginleri, S. 125-126, s. 31.