Sinan Dede

Sinan Dede

Veliler listesinde adı geçen Sinan Dede, Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim döneminde yaşamıştır. Tanınmış Mesnevîhanlardandır. Osmanlı Devrinin en güzel cami örneklerinden biri olan ve Kanuni Sultan Süleyman devrinde yapımına başlanan Selimiye Camii, Sinan Dede’nin ikaz ve irşadları ile II. Selim’e tamamlattırıldığı rivayet edilir. Sinan Dede’nin saygın bir kişiliği olduğu anlaşılmaktadır.

Sinan Dede’nin kişiliği ve hangi tarihte vefat ettiği hususunda fazla bilgi bulunmamaktadır.

KAYNAKLAR
– Önder, a.g.e. s. 237