Sofuzade Hasan Efendi

Sofuzade Hasan Efendi
(1286/1869-1940)

Sofuzade Hasan Efendi

Sofuzade Hasan Efendi

1286/1869 yılında Konya’nın Araplar Mahallesi’nde dünyaya geldi. Babası çiftçilikle iştigal eden Mehmet Ali Ağa’dır. İlk tahsilini tamamladıktan sonra, Hacı Hasanbaşı Medresesi müderrisi, zamanın büyük âlim ve meşayihinden Abdülbasr Efendi’nin derslerine devam etti, bundan sonra sırasıyla, Muhaddis Ahmet Efendi ile Aladağlı Ahmet Efendi’den ders ve feyz aldı.

İlk hocası Abdülbasr Efendi’nin vefatından sonra, girmiş olduğu imtihanı kazanarak, Abdülbasr Efendi’nin medresesine müderris oldu. Bu medresede yirmi yıla yakın müderrislik yaptı ve pek çok talebe yetiştirdi. 1914 yılında okuttuğu talebe miktarı 41’dir. Öğrenci sayısı ona olan itibarı açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle fıkıh ve feraizde ihtisas sahibi olan Hasan Efendi, medreselerin kapanmasından sonra evine çekildi, sadece mahallelerindeki caminin imamlığı ile yetindi.

Gözü, gönlü tok bir insan olan merhum, babasından kalan toprakları ekip dikerek geçindi ve kimseden bir-şey kabul etmedi. 1940 yılında vefat eden Sofuzade Hasan Efendi, Araplar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Dereli hattat Abdullah Efendi, Kaplanzâde Hacı Osman Efendi merhumun öğrencilerinden bazılarıdır.

KAYNAKLAR

KVS, 1332 H.;Arabacı, a.g.e. s.281;
Sural, dizi yazı, 6 Kasım 1975;
Uyar, Hattatlar, S. 108, s. 14.