Sultan Hoca (Mehmet Emin Efendi)

Sultan Hoca (Mehmet Emin Efendi)
(ö.1320/1904)

Yatağan köyünde metfun Yatağan Mür-sel soyundandır. Konya’da Uluırmak Burhande-de Mahallesi’nde dünyaya geldi. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ahmet Efendi adında bir zatın oğludur. Hayatı hakkında bilgi vereceğimiz Haşim Efendi’nin ağabeyidir. Asıl adı Mehmet Emin olduğu halde Konya’da “Sultan Hoca” olarak anıldı.

İlk tahsilini müteakip, hafız-ı Kur’an olduktan sonra, Molla Efendi Medresesi’nde müderris Ömer Kâşif Efendi’de okuyarak icazet aldı. Davudî güzel bir ses ve sedaya sahipti. Uluırmak Mahallesi’nde imamlık, Alâeddin Camii’nde hatiplik ve Kapı Camii’nde de vaizlik görevlerinde bulundu.

Nüktedan, hitabeti güçlü, temiz vicdanlı bir insan olarak tanınan Sultan Hoca, aynı zamanda da iyi bir hattattı. Güzel sülüs, nesih ve talik yazılar yazdı. Menkıbe ve nükteleri hâlâ anlatılır.

Konya Hakimi M. Emin Efendi zamanında bir süre Mahkeme-i Şer’iyye Kâtipliği de yapan M. Emin Efendi, 1320/1904 tarihinde vefat etti ve Sarı Yakup Mezarlığı’na defnedildi.

KAYNAKLAR

Uyar Hattatlar, 120-121/49;
Torunu Mehmet Bildirici’den alınan bilgi.