Tahir Büyükkörükçü

Tahir Büyükkörükçü
(1926/ 5 Mart 2011)

Tahir Büyükkörükçü

Tahir Büyükkörükçü

1926 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta tahsilini müteakip, Müderris Hacı İsa Efendi’nin derslerine devam ederek ondan sarf, nahiv, mantık, meâni, fıkıh, tefsir, hadis ve usul okuyarak icazet aldı. Farsça hocası da Hacı Hâki Efendi’dir.

1950 yılında, Diyanet İşler Başkanlığı Müşavere Kurulu’nca yapılan imtihanı kazanması üzerine, 1966-1971 yılları arasında Konya Müftülüğü görevinde bulundu. 1973 yılında Merkez Vaizi iken emekli oldu.

1976-1979 yılları arasında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde vaaz ve konferanslar verdi.

Bir dönem Konya milletvekilliği de yapan Hacı Tahir Büyükkörükçü Hoca, milletvekilliği döneminde birleştirici gayretleri ile dikkat çekti. 1980 darbesinden sonra on bir ay tutuklu kaldı.

Selis bir ifadeye, güçlü bir hafıza ve hitabete sahipti. Türkiye’nin tanınmış hatiplerinden-di. Hıfzını da sonradan tamamladı. Mesnevi’nin pek çok beyti ezberinde idi.

Mükemmel Arapça ve Farsça bilen Tahir Efendi Hoca’nın, Hakiki Veçhesiyle Mevlâna ve Mesnevi (1959), Mübarek Ramazan ve Oruç (1961), Müslüman Peygamberini Tanımalısın (1963) ve İslâm’da Edep gibi, dini ve ahlâki konularda yazılmış pek çok telif eseri vardır. Çeşitli dergi ve gazetelerde de makaleleri neşredildi.

Tahir Büyükkörükçü

Tahir Büyükkörükçü

Bugün, Meram Müftülüğü olarak kullanılan binayı da müftülüğümüze kazandıran kendileri oldu. 5 Mart 2011 tarihinde vefat etti, Üçler Kabristanı’nda metfundur.

Evli ve dört çocuk babası olan Tahir Hoca’nın oğlu Abdurrahman Büyükkörükçü de Konya’nın tanınmış vaizlerindendir.

KAYNAKLAR

İsmail Hakkı Atçeken, “Büyükkörükçü, Tahir”, Konya Ansiklopedisi, 2/217-218.
Konya Müftülük Albümü; a. g. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Albümü C.3, s. 105.