Tekeli Abdullah Efendi

Tekeli Abdullah Efendi
(ö.1304 R/1888, M.)

Ataları aslen Antalyalı’dır. Konya’nın Kasap Sinan Mahallesi’ne yerleştiler. Konya’mızın büyük Âlimlerinden Müftü Abdullah Vahdi Efendi’nin derslerine devam ederek, ondan icazet aldı. Yazı hocası da Alanyalı Abdülgani Vehbi Efendi’dir.

Tahsilini tamamladıktan sonra, uzun yıllar Süleymaniye (Tavaslı Hoca Medresesi) ve Küçük Karatay medreselerinde müderrislik yaptı ve pek çok talebe yetiştirdi. Bütün hayatını talebe yetiştirmeye hasretti. Halk arasında Hasta Hoca olarak anıldı. Arap edebiyatına hakkıyla vakıf olan Abdullah Efendi, fazilet ve kemal sahibi bir âlim olarak tanındı.

Sülüs, nesih, ta’lik yazılar yazdı. Merhum Veli Sabri Uyar Hoca, Abdullah Efendi’nin sarfta Safiye isimli bir kitabı el yazısı ile yazdığını ve bu eseri Tapucu Ahmet Efendi’de gördüğünü söyler.

Abdullah Efendi, 1304 R1888 M. yılında vefat etti, Şems Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yukarıda adı geçen Küçük Karatay Medresesi, Karatay-ı Sağîr Medresesi olarak anılagel-miştir. Karatay Medresesi’nin karşısında yer alan bu medresenin talebe odaları zamanla yıkılmış ve bir Selçuklu eseri olan medreseden günümüze sadece bir eyvan kalıntısı intikâl etmiştir.

KAYNAKLAR

– Uyar, Hattatlar Armağanı, s. 97-98/14.